Skoler og barnehager

I Hammerfest oppleves det meste som trygt og oversiktlig for barna, og det er et godt tilbud fra barnehage til høyere utdanning.

Barnehager

Håja Barnehage
Håja Barnehage

Hammerfest kommune har for tiden ledige plasser hele året, og har full barnehagedekning. Det er barnehager i de fleste bydeler, og til sammen finnes det 14 barnehager i kommunen:

Kommunale barnehager:

Private barnehager:

Grunnskoler

Hammerfest har 10 grunnskoler rundt omkring i kommunen som sørger for at de fleste barn i kommunen får et skoletilbud i sitt næromårde. Mange av skolene er renoverte, og det er skolefritidsordning (SFO) på de fleste skolene fra 1.-4. trinn. Skolene som finnes er:

Videregående skole

Hammerfest videregående skole har mange spennende linjer å velge mellom, og har også hybler for borteboende elever.

Høyere utdanning

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) har et eget campus i Hammerfest. Les mer og se studietilbud på Campus Hammerfest sine hjemmesider.