Etablere næringsvirksomhet?

Kjøpesenter
I Hammerfest ønsker vi ny næring velkommen, og det finnes gode støtteordninger for deg som vil gjøre en forskjell for byen.

Har du en gründer i deg, eller trenger din bedrift nye lokaler?

Ledige næringseiendommer

 

Har du en god idé?

Næringsavdelingen i Hammerfest kommune kan bidra med råd og veiledning til etablerere og bedrifter. Avdelingen arbeider innenfor

  • havbruk og fiskeri
  • petroleumsvirksomhet
  • reiseliv(i samarbeid med Hammerfest turist A/S)
  • handels-, service-og kulturnæring

Næringsavdelingens fremste målsetting er å skape nye arbeidsplasser gjennom å styrke rammebetingelsene for næringslivet i kommunen.

Fordelskalkulator

Sjekk ut Finnmarkskalkulatoren og se de økonomiske fordelene med å bosette deg i Finnmark og Hammerfest.

Noen virkemidler for etablering av næringsvirksomhet er:

  • fritak for arbeidsgiveravgift
  • industribedrifter er fritatt for å betale (el-avgift) forbruksavgiften på 9,3 øre/kWh
  • mer tilskudd fra Innovasjon Norge til etableringer og bedriftsutvikling i Finnmark og Nord-Troms enn resten av landet
  • muligheten til en digital arbeidsløsning uten fysisk å være til stede gjennom gode fiberløsninger og internettilgang

Bedriftsnettverk

Bedriftsnettverk er et virkemiddel i Innovasjon Norge for etablere et forpliktende strategisk samarbeid for små og mellomstore bedrift. Formålet er å styrke samarbeidet med andre bedrifter, skape tillit, identifisere felles utfordringer og samarbeidsmuligheter. Ta kontakt med Innovasjon Norge for mer informasjon.

SkatteFUNN

Gjennom skatteFUNN-ordningen er det mulig å få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. For å få utbetalt støtte må bedriften ha et SkatteFUNN-prosjekt som er godkjent av Forskningsrådet. Dette kan gjelde utvikling av en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess.