Om Hammerfest

Utsiktsbilde av Hammerfest
Utsiktsbilde av Hammerfest.

På 70,7 grader nord ligger Hammerfest. Kommunen har over 10.000 innbyggere, hvorav nærmere 8000 bor i Hammerfest by. Dette gjør Hammerfest til Finnmarks nest største kommune i innbyggertall.

Hammerfest fikk byrettigheter 17. juli 1789, og er sammen med Vardø de to eldste byene i Nord-Norge.

Hammerfest har gjennom tidene vært en handelsby og fiskehavn. Pomorhandelen med russiske kjøpsmenn som seilte til Nord-Norge er et eksempel på dette. At Hammerfest ble viktig i forbindelse med fiske og ishavsfangst er kanskje en naturgitt fordel. Hammer betyr nemlig «bratt bergvegg» og gammelnorsk festr «sted der en kan feste båter».

Etter en bybrann i 1890 ble bebyggelsen i Hammerfest modenisert. Byen fikk blant annet det første kommunale elektrisitetsverk i landet og var den første by i Europa med elektriske gatelys. I sluttfasen av andre verdenskrig ble Hammerfest totalt rasert. Den ble angrepet av sovjetiske fly i 1944, og da tyskerne trakk seg ut av byen i februar 1945, svidde de av byen kvartal for kvartal. Alle hus og alle byens fire kirker ble brent, bortsett fra et gravkapell.

Naturen og klimaet i Hammerfest

Hammerfest sentrum ligger rundt havnebassenget. Bebyggelsen er avgrenset av bratte fjellsider tett innpå sjøen. Bebyggelsen har utløpere til Storvannsområdet i sørøst og Fuglenes i nord.

Hammerfest har typisk nordnorsk kystklima, med relativt milde vintre og moderat sommervær.