Hammerfest Filmklubb

Eventyrlysten førte Alexander Kupz til Hammerfest. Foto: Kristiane M. Krystad
Eventyrlysten førte Alexander Kupz til Hammerfest. Foto: Kristiane M. Krystad

Alexander Kupz er leder for Hammerfest filmklubb. Filmklubben er ment å være et supplement til kinoen i byen. Selv var det eventyrlysten som førte Kupz til verdens nordligste by.

Stor filmverden

Hammerfest Filmklubb ble gjenoppstartet i 2007 og Kupz har vært leder siden. Med seg i styret har han Linn Tjønsø, Lars Halvor Uthus, Marianne Saunes og Jason Barraclough. Til å drive filmklubben får de støtte fra Hammerfest kommune, medlemskapsinntekter, og lokale sponsorer Arkhaus arkitektur, Spor Design, Bjørkmanns, Hammerfestingen og Jernteppet. Utgiftene går til filminnkjøp, lisens og leie av lokale. Filmklubbens oppgave er å formidle alt som ellers finnes av filmer som ikke blir vist på kino. Og det mye ifølge Kupz!

– Filmverden er utrolig mye større! Vi viser filmer fra alle kanter i verden.

Ukentlig visning

Filmklubbsesongen er fra høst til vår med filmvisning en gang i uken hver torsdag. Det blir totalt mellom 26 og 28 filmer i sesongen. Det vises en kortfilm før hovedfilmen som presenteres av en fra filmklubbens styre eller en av medlemmene. Det er viktig å påpeke at medlemmer er velkommen til å bidra til programmet sier Kupz. Filmklubben har tidligere holdt til på Arktisk Kultursenter og sist på Niri. Avtalen med Niri måtte sies opp da Niri skulle ta i bruk kjelleren til produksjonslokale. Denne sesongen har filmklubben vært på Jernteppet i deres lokale Bakteppet. Etter hver film møtes de som ønsker til noe godt å drikke og filmdiskusjon. Det er lav terskel å være med.

– Man trenger ingen spesiell kunnskap. Vi møtes for å snakke om opplevelsen av filmen, sier Kupz.

Filmklubben er opptatt av å ha et bredt spektrum og dekke flere genrer i sitt program. Flere av filmene de viser har aldri gått på norsk kino.

Kort og Kald

I tillegg til filmvisning ukentlig arrangerer filmklubben også sin egen filmfestival! Kortfilmfestivalen Kort og Kald ble første gang arrangert i 2008 og har blitt lagt samtidig som Mørketidsfestivalen i Hammerfest. Det ligger i navnet – filmfestivalen er gratis og foregår utendørs med visning av kortfilmer på Rådshusveggen. I Rådhusparken har det vært servering av varm drikke og mat. Oppmøte har vært på 30 til 50 publikummere. Filmklubben har hatt et godt samarbeid med Thon Hotel. I fjor ble festivalen dessverre ikke arrangert da ombyggingen av Rådhusplassen skapte utfordringer med visningen. Filmklubben er i en dialog med kommunen og håper å få til en løsning slik at Hammerfests eneste kortfilmfestival kan bli arrangert igjen.

På veggen til Rådhuset har Filmklubben vist kortfilmer under filmfestivalen Kort og Kald. Foto: Kristiane M. Krystad
På veggen til Rådhuset har Filmklubben vist kortfilmer under filmfestivalen Kort og Kald. Foto: Kristiane M. Krystad

Framsnakking

Alexander Kupz flyttet i 2006 fra Hamburg i Tyskland til Hammerfest. Det var et jobbtilbud som brakte han nordover, men også en god dose eventyrlyst og nysgjerrighet bidro til den lange flytteturen. Det han liker best med Hammerfest er at det er mangfoldig by med mange innflyttere. Det han ønsker seg er et bilfritt sentrum.

Framsnakking på Facebook er veldig populært og det finnes en egen Hammerfest-Facebookgruppe for dette. Av Språkrådet blir Framsnakking beskrevet slik: «Å framsnakke er å snakke positivt om mennesker som ikke er til stede. Framsnakking – det motsatte av baksnakking

– Jeg ønsker å framsnakke Mylingen Barnehage hvor sønnen min går, sier Alexander Kupz.

Hjemmeside hammerfestfilmklubb.no

Facebook Hammerfest Filmklubb

Instagram Hammerfest Filmklubb