108 år med sanitetsarbeid i Hammerfest

Hammerfest Sanitetsforening ble stiftet i 1910. Hege Renee Hansen Åsand sees helt til venstre. Bildet er fra 2013. Foto: Hammerfest Sanitetsforening
Hammerfest Sanitetsforening ble stiftet i 1910. Leder i Hammerfest Hege Renee Hansen Åsand sees helt til venstre. Bildet er fra 2013. Foto: Hammerfest Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har gjennom 120 år bidratt betydelig til å bygge det norske velferdssamfunnet både lokalt og nasjonalt. Organisasjonen ble stiftet den 26. februar 1896 og lokalforeningen i Hammerfest ble stiftet i 1910. I nord har sanitetskvinnene blant annet drevet sykehus, mor-barn stasjoner, og sanitetsbad.

Fremmet kvinnelig lederskap

Sanitetskvinnene ble stiftet av Fredrikke Marie Qvam i Oslo (den gang Kristiania). Qvam bestemte at ingen menn kunne ha verv eller ledende stillinger i Sanitetskvinnenes institusjoner. Dette gav kvinnene posisjoner i lokalsamfunnene og fremmet likestilling. Hovedmålene for organisasjonen var å arbeide for bedre folkehelse og bekjempe de mest utbredte folkesykdommene. Nøkkelen var å spre kunnskap om viktigheten av god hygiene og sanitære forhold. Etter hvert tok organisasjonen mål av seg til å utdanne sykepleiere og i 1898 ble den første sykepleierskolen startet opp. Den første kontrollstasjonen (senere helsestasjon) for mor og barn ble åpnet i 1914. Dette ble en kommunal oppgave først fra 1970. I 56 år samlet sanitetskvinnene inn betydelige summer fra maiblomstsalg og fastelavnsris for å dekke det nasjonale behovet for helseoppfølging av mor og barn. I Finnmark startet Sanitetskvinnene opp i 1909 og har drevet sykehus i Vadsø og mor – barn stasjoner over hele fylket.

– NKS Finnmark har med sin lange historie alltid stått på og jobbet med dagsaktuelle samfunnssaker. Alltid med tanke på å fremme kvinner og barns helse, skriver leder i lokalforeningen i Hammerfest Hege Renee Hansen Åsand til Hammerfestby.

Bredt engasjement i Hammerfest

Nasjonalt har foreningen 45.000 medlemmer og 650 lokale foreninger. Lokalforeningen i Hammerfest har 175 medlemmer fra 23 til 94 år.

– Sanitetsforeningen er kanskje kjent som en forening for godt voksne damer, og for de fleste lokalforeningene er nok dette også en realitet. Men det stemmer ikke i Hammerfest. Vi er ca 30-40 aktive medlemmer med god spredning i alder. skriver Åsand.

Aktivitetene varierer fra en forening til en annen, men alle arbeider på ulike måter innenfor organisasjonens formål og er tilsluttet de store, nasjonale satsingene som er nedfelt i Sanitetskvinnenes strategiske plan. I Hammerfest har Sanitetskvinnene tradisjon med julekafé hver advent og salg av fastelavensris. I 2017 gikk hoveddelen av arbeidet til å få på plass Hjertelyset over kirkegården i Fjordadalen.

Like før jul ble dette hjertelyset satt opp i skråningen over kirkegården i Fjordadalen. Foto: Hammerfest Sanitetsforening
Like før jul ble dette hjertelyset satt opp i skråningen over kirkegården i Fjordadalen. Foto: Hammerfest Sanitetsforening

– Vi er nå i planleggingen av nye aktiviteter for 2018 og har mange spennende og viktige tema vi ønsker å se nærmer på. Vi er bl.a i ferd med å starte opp med Ressursvenn som består av frivillige kvinner som bistår voldsutsatte som trenger en støttespiller etter opphold på krisesenter. Dette er en nasjonal satsing hvor lokale sanitetsforeninger koordinerer prosjektet i tett samarbeid med lokale krisesentre. Vi håper at byens befolkning og bedrifter er like villige til å støtte oss også i år ved kjøp av fastelavensris. Inntektene bruker vi på lokale formål, som bl.a Hjertelyset, samt bidrag til Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge og ellers Nks sine forskningsfond, skriver Åsand.

Ønsker seg flere aktive medlemmer

Sanitetskvinnene i Hammerfest har medlemsmøter omtrent hver tredje uke. De ønsker seg både aktive medlemmer og støttemedlemmer.

– Sanitetsforeningen har plass til alle, og man kan være så aktiv som man selv føler for. Vi har mange medlemmer som ikke deltar på aktivitetene våre, men støtter oss ved å være medlem – vi trenger de også. Men vi ønsker oss veldig gjerne aktive medlemmer som ønsker på å bidra og være med å forme hva vår lokalforening skal jobbe spesielt med, skriver Hege Renee.

Framsnakking

Hva er det beste med Hammerfest? 

– Hammerfest har et veldig variert tilbud på aktivitetssiden, og Sanitetsforeningen ser nå at flere velger å aktivisere seg på flere områder inne frivillighet. Og DET er jo fantastisk!

Hva savner dere/ hva kan byen bli bedre på?

-Vanskelig å komme med konkrete ønsker her da det sikkert er like mange innspill som det er medlemmer i foreningen, men generelt sett så ønsker foreningen seg et bedre tilbud til lag og foreninger som ikke har eget klubbhus eller kontor. Vi er avhengig av godvilje hos en bedrift for å ha et sted å avholde våre medlemsmøter. Det er sikkert flere lag/foreninger som har behov for et møtested som ikke krever husleie i større grad.

Framsnakking på Facebook er veldig populært og det finnes en egen Hammerfest-Facebookgruppe for dette. Av Språkrådet blir Framsnakking beskrevet slik: «Å framsnakke er å snakke positivt om mennesker som ikke er til stede. Framsnakking – det motsatte av baksnakking

– Etter prosjektet med Hjertelyset ønsker vi å framsnakke Hammerfest Industriservice spesielt som gjorde hele prosjektet mulig og som også gjorde jobben uten kostnad. I tillegg vil vi framsnakke Ulf Mathisen, Gagama, Typonor og de som jobber på kirkegården. Vi vil også framsnakke bedriften Accountor. Vi får låne pauserommet deres til medlemsmøtene våre, uten noen kostnad. I tillegg gjør Vidar selv revisorjobben for oss uten kostnad og de er en av våre to bedriftsmedlemmer. Det andre bedriftsmedlemmet er ordføreren i Hammerfest. Og vi ønsker oss flere bedriftsmedlemmer! Vi vil ellers framsnakke byens befolkning som er utrolig flink å støtte oss når vi selger fastelavnsris, selger lodd eller driver kafé. Uten deres støtte hadde vi ikke kunnet drive foreningen.

Hjemmeside Norske Kvinners Sanitetsforening

Facebook Hammerfest Sanitetsforening

Les om prosjektet Ressursvenn på Sanitetskvinnenes hjemmeside her

Les mer om hjertelyset i Ifinnmark (+ artikkel) Ifinnmark.no