Godt Nyttår 2018

Godt nytt år!

Hilde Therese Normo fra ungdomstjenesten i Hammerfest ønsker godt nyttår 2018! Foto: Privat

2017 er historie, og vi har nå tatt fatt på de første dagene av 2018. Selv om man skal starte med blanke ark og nyttårsforsetter tar vi med oss mange av erfaringene vi fikk i 2017. Både de gode og de som ga oss noen utfordringer.

Ungdomstjenestens oppgave er å skape fritidsaktiviteter til ungdommer i kommunen og vi driver ungdomshuset Bootleg. Vi jobber forebyggende ved å gi ungdommer en meningsfull fritid og bruker kultur som metode i dette arbeidet. I ungdomstjenesten er vi så heldige som får lov til å oppleve så mye forskjellig i løpet av et år, i løpet av en måned, til og med i løpet av en dag. Vi får også lov til å gjøre det sammen med verdens beste mennesker: ungdommene. Vi har i løpet av 2017 hatt masse ulike arrangementer, konserter og foredrag. Noen har vært på Island, noen har vært på UKM i Alta og mange har hengt på Bootleg sammen med oss. Det er helt klart mange ulike opplevelser vi nå ser tilbake på.

I fjor hadde vi konserter med blant annet Sondre Lerche, Jesper Jenset, I See Rivers og vi avsluttet året med en helt fantastisk konsert med Cezinando. Det beste i verden er å se ungdommer kose seg med god musikk og bra stemning. Etter konsertene får de møte artisten og tar selfies, minst like viktig som konserten i seg selv. Vi har også hatt foredrag med Marius Løken og Malin Nesvoll. For oss er det viktig å trekke kjente navn til Bootleg og Hammerfest. De er store forbilder for ungdommene og dette er med på å skape spenning og interesse.

Gjengen på Bootleg har hatt mye aktivitet i året som gikk. Fra venstre: Astrid Husvik Schanke, Hilde Therese Normo, Malene Nicolaysen, Marita Sletten og Lars Svendsen. Arkivfoto: Kristiane M. Krystad
Gjengen på Bootleg har hatt mye aktivitet i året som gikk. Fra venstre: Astrid Husvik Schanke, Hilde Therese Normo, Malene Nicolaysen, Marita Sletten og Lars Svendsen. Arkivfoto: Kristiane M. Krystad

Selv om høydepunktene har stått i kø var det allikevel noe som skilte seg ut: Sommerfeber. Uka før skolestart etter sommerferien arrangerte vi vår årlige kulturfestival for ungdom mellom 13 og 22 år. Ungdomstjenesten er ansvarlig, men ungdommer er med på både planlegging og gjennomføring.  Konserter, workshops og andre arrangementer fylte programmet, men viktigst av alt var det sosiale. Deltakere og publikummere fikk nye bekjentskaper og bestevenner. Tilbakemeldingene vi får etter Sommerfeberfestivalene er at det sosiale fellesskapet som skapes er det de husker best.

Ungdomstjenesten har en oppgave når det gjelder forebygging, og vi ser flere utfordringer blant ungdommer. Ensomhet, mobbing, rus og depresjon er eksempler på utfordringer ungdommer står ovenfor. Vi skulle gjerne tatt tak i alle problemstillinger, men virkeligheten er at vi må gjøre noen valg. I 2017 hadde vi fokus på rus blant ungdom, da spesielt narkotika. Allerede senhøsten 2016 hørte vi mer om bruk av narkotika blant unge. Om det faktisk er mer narkotika nå enn tidligere er vanskelig å si noe om, men vi opplevde at dette var blitt mer tilgjengelig og synlig. Vi har gjort flere grep på Bootleg og vi startet kampanjen #ikkeiminby.

Sosiale medier blir sett på som både en velsignelse og en utfordring. Utfordringen med sosial medier er at det brukes som kanal til baksnakking, mobbing og verden og mennesker fremstilles på en urealistisk måte. Noe av det positive er at man kan holde kontakt med for eksempel gamle studievenner og kan på en enklere måte finne informasjon om interessene mine. Noe av det viktigste å huske på er at man som bruker ser hvilken påvirkningskraft en kan ha gjennom sosiale medier. Når man ytrer sine meninger på nettet eller forteller om sitt liv vil dette ha et mye større nedslagsfelt enn om en fortalte dette til noen muntlig. Brukere av sosiale medier påvirker hverandre, og dette er ikke noe man som bruker kan velge bort.

I ungdomstjenesten benytter vi sosiale medier mye i vår kommunikasjon med ungdommer. Det er en måte for ungdom å komme i kontakt med oss, og vi kommer i kontakt med dem. Det er en måte å spre informasjon og å få kunnskap om hva vår brukergruppe interesserer seg for. Allikevel er min erfaring at det fortsatt er relasjonsbygging gjennom direkte kontakt som er det beste. Det tar tid, men er absolutt verdt å investere i.

Uansett hvilke tema man setter fokus på eller på hvilken måte man gjør det så er det viktig å huske på at man nok aldri reparerer et problem. Innsatsen må være kontinuerlig og det må alltid settes av ressurser til å gjøre jobben. I Hammerfest kommune er vi heldige som har et godt tilbud tilgjengelig til ungdom. Vi som er en del av dette tilbudet må kommunisere med hverandre, utfylle hverandre og ikke minst krever det et samarbeid med foreldre.

Jeg er ikke spesielt glad i nyttårsforsetter, men tror det er lurt å tenke gjennom hva man ønsker å ta med seg inn i det nye året. For min del vil jeg bruke tiden min til å bli kjent med flere ungdommer, jeg vil legge til rette for masse aktiviteter og jeg vil at ungdomstjenesten/Bootleg skal være noe alle innenfor målgruppen har et forhold til. Jeg håper på mange magiske øyeblikk i løpet av Bootleg- året som jeg kan dele med verdens beste ungdommer. Godt nytt år!

Skrevet av Hilde Therese Normo, virksomhetsleder ungdomstjenesten, Hammerfest kommune

Her kan du lese om Sommerfeber 2017 – Sommerfeber i Hammerfest

Følg Bootleg

Facebook – bootleg, ungdommens hus i Hammerfest

Instagram – bootleghft

Snap – Sommerfeber

Hjemmeside – bootleg.no