Frivillighet i Hammerfest

Røde Kors feiret i fjor 100 år med lokallag i Hammerfest. Foto: Røde Kors
Røde Kors feiret i fjor 100 år med lokallag i Hammerfest. Foto: Røde Kors Hammerfest

Frivillighet og dugnadsånd er noe som står sterkt over hele landet. Frivillig arbeid og engasjement skaper aktivitet lokalt og gir gode muligheter for å nettverke og bli kjent med folk. I Hammerfest Kommune er det 100 lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret. En av de er Hammerfest Røde Kors som i fjor markerte 100 år med frivillig arbeid i byen.

Den internasjonale Røde Kors Komité (ICRC)

Røde Kors ble grunnlagt i 1863 av sveitseren Henry Dunant. På en reise passerte forretningsmannen Dunant forbi slagmarken Solferino hvor det hadde vært et krigsslag mellom fransk-italienske styrker og østerrikske styrker. Dunant ble rystet over skadene han så på slagmarken, over 6000 var døde og 40. 000 skadde. Hans idé om en nøytral hjelpeforening som kunne bistå skadde i krig resulterte i den første Genèvekonvensjonen og dannelsen av Røde Kors. Norges Røde Kors ble stiftet i 1865. Røde Kors baserer seg på 7 prinsipper om humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. I Norge har Røde Kors 381 lokale foreninger og er organisert med landsmøte, landsstyre og et sentralt råd.

100 år i Hammerfest

I Hammerfest ble Røde Kors etablert i 1916 og har i dag cirka 350 medlemmer. Torsdag 28. september inviterte de til informasjonsmøte på Smarthotel. Lokallagsleder Torunn Røysland var veldig fornøyd med møtet.

 

  • Møtet var fint og informativt, vi fikk nye frivillige, frivillige fra våre ulike aktiviteter møttes og det kom inn gode forslag til arenaer vi kan vises mer på-både når det gjelder verving og frivillig innsats. Vi vil utover høsten arrangere 3 kurs som er obligatorisk for å bli frivillig i Røde Kors – Introduksjon til Røde Kors, Grunnkurs psykososial 1.hjelp, og Norsk grunnkurs 1.hjelp, skriver hun i en e-post.

Lokallaget driver med mange aktiviteter som inkluderer besøkstjeneste, kulturutveksling, hjelpekorps, barnehjelp: kafe for psykisk utviklingshemmede og ledsagere, kulturutveksling med aktivitetsgruppe, språkkafe og leksehjelp, og besøkstjenesten-inkludert nystartede besøksvenn med hund.

Språkkafeen arrangeres i lokalene til biblioteket. Foto: Røde Kors Hammerfest
Språkkafeen arrangeres i lokalene til biblioteket. Foto: Røde Kors Hammerfest
  • På møtet var vi og innom aktiviteter som Røde Kors har på nasjonalt plan- som kunne være ønskelig å få til i Hammerfest. Det var Røde Kors førstehjelp (RØFF) og friluftsliv alder 13-17 år. Her lærer man førstehjelp og friluftsliv- noe man fortsetter med i hjelpekorpset. Barnas Røde Kors (BARK), vitnestøtte hvor man opptrer som støtte for vitner som skal i retten, og Røde Kors Ungdom som driver aktivitet og er talspersoner for sårbare unge i alder 13-30år og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors. Denne aktiviteten ligger på is hos Hammerfest Røde Kors – den var oppe å gå før, så det hadde vært flott å få blåst liv i denne igjen, skriver Røysland.

Les mer om de forskjellige kursene her Bli Frivillig.

Frivillighet for alle

Lokallagslederen mener at det å engasjere seg i frivillig aktivitet er noe som passer for alle.

  • Vi trenger ressurser til aktivitetene og organisasjonsutvikling, organisering, dokumentering, verving, styrearbeid. Det er flere måter å bli frivillig i Røde Kors. Du kan gå inn på vår hjemmeside og velge arkfane «bli frivillig» fyll ut skjema og send. Her kan du også lese om de forskjellige aktivitetene. Under arkfane «tilbudene» kan du lese om Røde Kors tilbud på nasjonalt og lokalt plan. Du kan sende sms «medlem» til 2272, men da må telefonnummeret være registrert på deg, og med adresse i Hammerfest.

Ildsjelprisen

Personer, lag eller foreninger som driver med, eller ønsker å begynne med frivillig arbeid kan søke støtte fra Hammerfest kommune. Mer informasjon om støtteordning til aktiviteter og prosjekter finner du her på kommunens hjemmeside – Aktivitets- og prosjekttilskudd. Kommunen deler også ut en Ildsjelpris en gang i året til en som har utmerket seg ved «betydelig uegennyttig og ulønnet innsats for samfunnet». Prisen deles ut 3. desember og er på 15. 000 kroner. Forslag sendes til kultursjefen merkes med «Ildsjelpris 2017». Fristen for å sende inn er 7. oktober. Mer informasjon om prisen og hvor du skal sende inn nominasjon finner du her – Utlysning: Hammerfest Kommunes Ildsjelpris 2017.

 

Facebook

Hammerfest Røde Kors

Oversikt over frivillige lag og foreninger i Hammerfest

Frivillighetsregisteret