Hammerfesting skal gi råd minister

Blant 30 søkere ble Børge Josefsen fra Hammerfest plukket ut til å sitte i olje- og energidepartementets ungdomspanel. Foto: Kristiane M. Krystad
Blant 30 søkere ble Børge Josefsen fra Hammerfest plukket ut til å sitte i olje- og energidepartementets ungdomspanel. Foto: Kristiane M. Krystad

Under Barentshavkonferansen tidligere i år lanserte Olje- og Energiministeren et ungdomspanel som skulle settes ned av departementet. Panelets oppgave skulle være å imøtekomme de utfordringene som oljebransjen står ovenfor.  Etter en søknadsprosess hvor unge fra hele landet sendte inn sine søknader ble et panel på åtte valgt ut. En av dem er Børge Josefsen fra Hammerfest.

Inviterte ungdommen med

Det var under åpningen av Studentkonferansen i forkant av Barentshavkonferansen at Olje- og Energiminister Terje Søviknes inviterte studentene til å søke på å være med i ungdomspanelet. Samme kveld på åpningen av hovedkonferansen gjentok Søviknes invitasjonen til de unge, og forklarte at tanken bak var å skape engasjement i spørsmålet om hva som skal til for å rekruttere ungdommen til bransjen. Etter en søknadsrunde som ble utlyst via departementets  Facebookside ble det satt ned et panel på åtte ungdommer i alderen 16 til 24 år fra hele landet. Panelet hadde sitt første møte i mai i Regjeringens representasjonsbolig i Oslo. På første møte deltok også Søviknes og panelet fikk møte representanter fra bransjen. Børge Josefsen fra Hammerfest var veldig fornøyd med første møte i panelet og synes det var veldig lærerikt.

En næring vi skal drive med i fremtiden

Noen av spørsmålene ungdomspanelet vil diskutere er hva betyr egentlig oljevirksomheten for landet? Hvordan skal vi kommunisere at det er fullt mulig å nå klimamålene etter Parisavtalen samtidig som vi produserer olje og gass i Norge? Hvordan, og på hvilke plattformer, kan vi best formidle dette til de unge? Seniorrådgiver Kristine Dahl i departementet skriver i en e-post til Hammerfestby.no at målsettingen til panelet er følgende «(…) Målsettingen er å få formidlet fakta til kommende generasjoner, og synliggjøre mulighetene som ligger i næringen i tiårene som kommer. Olje-, gass- og energiområdet må også fremover rekruttere de kloke hodene og de flinke hendene for å kunne realisere våre naturressurser på en så klimavennlig måte som mulig. Da må ungdom ha tro på næringen, se spennende jobbmuligheter og at de kan påvirke utviklingen i et klimaperspektiv.»

 Panelet vil møtes flere ganger utover sommeren og arbeidet deres vil bli presentert i en rapport i august. Josefsen ble tipset av sjefen sin på Hammerfest Industriservice om å søke. Børge er lærling som industrimekaniker i bedriften som holder til på Skansen. Han har tidligere erfaring fra forsvaret, som fotballspiller, og fra pleie – og omsorgstjenesten.

– Jeg søkte fordi dette interesserer meg. Jeg skal jo jobbe med dette, og det er viktig å sørge for at vi har jobber. Jeg fortalte om Hammerfest – det er bare å se ut døra her for å se hva bransjen har gjort her, forteller Josefsen. Dette er en næring vi skal drive med. Vi i panelet ønsker å få fram et bedre syn på bransjen for å få rekruttert flere ungdommer.

Panelet på åtte skal gi råd til olje- og energiministeren. Nederst fra venstre Tora Hodneland Kildehaug, Max Gouchan, Ingrid Aarseth Johannessen, Børge Josefsen. Bak fra venstre Safina de Klerk, Else Foyn- Bruun, Martin Virkesdal Jonsterhaug, Fredrik Morracchioli Lura. Foto: regjeringen.no
Panelet på åtte skal gi råd til olje- og energiministeren. Nederst fra venstre Tora Hodneland Kildehaug, Max Gouchan, Ingrid Aarseth Johannessen, Børge Josefsen. Bak fra venstre Safina de Klerk, Else Foyn- Bruun, Martin Virkesdal Jonsterhaug, Fredrik Morracchioli Lura. Foto: regjeringen.no

Skryt til Hammerfest

Josefsen beskriver sine kolleger i panelet som en fin gjeng og han ser fram til flere møter utover sommeren. Neste møte finner sted i slutten av juni i Stavanger.

– Norge er ikke blant de verste i verden, men likevel blir bransjen dårlig sett på. Norge har kommet langt på miljø. Vi må se realiteten – vi kan ikke bare leve på vindmøller, sier Josefsen og legger til, jeg lærer noe nytt hele tiden. Dette er en veldig positiv erfaring for meg.

Han forteller at de han møter på har et godt inntrykk av Hammerfest.

– De synes Hammerfest er en fin by med mye som skjer. Jeg sier med stolt hjerte at jeg er herfra.

Trives ute i naturen

Fritiden sin er Børge glad i å bruke ute med fiske og jakt. Ellers går det mye i styrketrening for gutten som er oppvokst på Fuglenes.

– Det beste med Hammerfest er naturen rundt byen. Jeg går mye på jakt og fisker. Jeg er mye på fjellet, sier han. Planene for sommeren er fisking og tur til hytta på Skaidi.

Børge har tidligere vært profesjonell fotballspiller og spilte på Alta IF før han la opp. Han liker enda å spille på fritiden men savner et bedre tilbud for fotballen i byen.

– Det er positivt med Hammerfest hallen som er i utvikling på Prærien. Vi trenger et sted som er åpent fra morgen til kveld slik at folk kan spille på fritiden.

Framsnakking

Framsnakking på Facebook er veldig populært og det finnes en egen Hammerfest-Facebookgruppe for dette. Av Språkrådet blir Framsnakking beskrevet slik: «Å framsnakke er å snakke positivt om mennesker som ikke er til stede. Framsnakking – det motsatte av baksnakking

Børge ønsker å framsnakke sin egen arbeidsplass Hammerfest Industriservice.

– De er flinke med lærlingene og gir oss mye variert arbeid. Utrolig godt å ha dyktige folk rundt seg som hjelper deg.

Les mer om Olje- og Energidepartementets ungdomspanel på deres hjemmesider

Les mer om Barentshavkonferansen her

Møteplassen i Nord

Lokal energi og engasjement på Barentshavkonferansen