Møteplassen i nord

Olje- og Energiminister åpnet Studentkonferansen mandag morgen. Foto: Rino Engdal/ Barentshavkonferansen
Olje- og Energiminister åpnet Studentkonferansen mandag morgen. Foto: Rino Engdal/ Barentshavkonferansen

Denne uken har rundt 500 mennesker vært i sving i Hammerfests storstue AKS. Den årlige Barentshavkonferansen samler folk fra de største næringene i nord med fokus på olje og gass. Konferansen var fulltegnet og samlet deltakere fra både inn- og utland.

Fremtiden i nord

Barentshavkonferansen beskrives som en av de viktigste møteplassene i nord. I måneden før konferansen gikk av stabelen 24. – 26. april har Arktisk Kultursenter gjennomgått en transformasjon fra kulturhus til topp moderne konferansearena. Uteområdet har blitt forvandlet til en ekstra hall Frysa, i tillegg til salene Ole Olsen og Frityren.

Parallelt med hovedkonferansen arrangeres det en egen Studentkonferanse. Studentene var først ute og var i gang på AKS mandag morgen. Direktør for Barentshavkonferansen Marit Hansen fortalte i sitt åpningsinnlegg at de med årets tema «Fremtiden i nord» ønsket å se på arbeids- og utviklingsmulighetene i nord. Hun fokuserte også på hvor viktig det er å ha omstillingsevne og se på endringsmuligheter innen næringene. Hun avsluttet med å komme med en oppfordring til studentene: Reis ut, erfar, kom tilbake!

Olje- og Energiminister Terje Søviknes hadde allerede vært i Hammerfest en dag da han møtte studentene på morgenen. Han pekte på tre ting han mente var viktigst når det gjaldt Nord-Norge; verdiskapning, klima og rekruttering. Ministeren pekte på Hammerfest for å vise til hva olje- og gassnæringen har gitt av ringvirkninger. Sist Søviknes var i Hammerfest var på 1990-tallet, og det var omtrent en helt ny by han nå kom til!

– Vi skal ha olje- og gass i 2050, sa ministeren og pekte på Snøhvitanlegget som et forbilde i møte med klima- og miljøutfordringene.

Søviknes fortsatte med å ønske at unge skal se det store bildet og velge seg til næringer innen petroleumsbransjen. Han tok på seg noe av skylden for frafallet i rekruttering og pekte på for dårlig kommunikasjon med ungdommen. Olje- og Energidepartementet lanserer et ungdomspanel som tiltak mot den fallende rekrutteringen, og ministeren oppfordret studentene til å engasjere seg.

– Vi trenger de unge røster i debatten om fremtidens energimix!

Hammerfesting og direktør for Barentshavkonferansen Marit Hansen. Foto: Rino Engdal/ Barentshavkonferansen
Hammerfesting og direktør for Barentshavkonferansen Marit Hansen. Foto: Rino Engdal/ Barentshavkonferansen

Mulighetene i nord

Barentshavkonferansen kunne skilte med et spennende og variert program med foredragsholdere fra politikken, industrien, næringslivet og forskning. Delen av programmet det var knyttet mest spenning til var bolken «Mulighetene i nord». Foredragsholdere var statssekretær i Olje- og Energidepartementet Kjell Børge Freiberg, oljedirektør i Oljedirektoratet Bente Nyland og Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet. Freiberg kunne melde om stor leteaktivitet i Barentshavet.

– Aktivitet til havs skaper aktivitet til lands, fortalte statssekretæren og trakk fram Hammerfest som et sprell levende eksempel på dette. Aktiviteten i Hammerfest skaper verdier i hele Finnmark, og vi har bare sett begynnelsen på verdiene.

Oljedirektør i Oljedirektoratet Bente Nyland intervjues av NRK på Barentshavkonferansen. Foto: Rino Engdal/ Barentshavkonferansen
Oljedirektør i Oljedirektoratet Bente Nyland intervjues av NRK på Barentshavkonferansen. Foto: Rino Engdal/ Barentshavkonferansen

Bente Nyland hadde fokus på viktigheten av å opprettholde leteaktiviteten de neste årene for å unngå fall i produksjonen. Med seg i kofferten til Hammerfest hadde hun ferske data fra Oljedirektoratet som ville bli presentert for første gang. Nyland kunne legge frem svært hyggelige nyheter som viser at olje- og gassforekomstene i Barentshavet kan være dobbelt så store som tidligere anslått! Ressursene i Barentshavet Nord er anslått til 1, 4 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter eller 14 Johan Castberg- felt, og dette gjelder bare en del av det veldige Barentshavet.

– Det er mange muligheter og mulighetene er store, sa Nyland om Barentshavet. Det norske Barentshavet vil spille en viktig rolle i lønnsomheten i norsk produksjon på lang sikt.

Lokale ringvirkninger

Administrerende direktør i Eni Norge Phil D. Hemmens fortalte om Enis strategi når det kommer til lokale ringvirkninger. Eni har bygd eget kontorbygg i Hammerfest med over 100 ansatte. For å inkludere lokalt næringsliv delte Eni opp store kontrakter i mindre deler. Dette gjorde at lokale aktører kunne delta i anbudsrundene. Det har også blitt stilt krav til store nasjonale aktører om etablering lokalt i Hammerfest. Eni har også støttet opp om kultur og utdanning i hele Finnmark. Dette inkluderer samarbeid med lokale skoler, UiT – Norges Arktiske Universitet og Varangerfestivalen for å nevne noen. Fiskeflåten langs kysten i Vest-Finnmark har også blitt inkludert gjennom samarbeid på oljevernberedskap.

Fremtiden er i nord. Foto: Rino Engdal/ Barentshavkonferansen
Fremtiden er i nord. Foto: Rino Engdal/ Barentshavkonferansen

Bred dekning

En viktig del av konferansen er nettverking, og mye av nettverkingen foregår blant utstillerne som er tilstede. Foajeen på Kultursenteret var for anledningen omgjort til Expo. Blant utstillerne var Norwegian Subsea Challenge, Arctic Europe, Lederne, Alfa Solutions og ADEDE bvba. Konferansen trakk også til seg medieaktører fra inn- og utland. Store utenlandske mediehus som Reuters og Bloomberg var tilstede, samt norske mediehus som NRK, TV2, Dagens Næringsliv, E24 og Stavanger Aftenblad.

Lokal tilstedeværelse

Lokal kaffegründer Guleng Kaffesystemer med daglig leder Tor Arild Guleng var tilstede med egen kafé for anledningen. Bæivi AS og Niri Sushi leverte mat til de flere hundre konferansedeltakerne i løpet av den tre dager lange konferansen. Med seg på laget hadde Bæivi AS kokk Øyvind Bøe Dalelv som til daglig jobber som Sous Chef på Statholdergaarden i Oslo. Dalelv har blant annet NM-gull i kokkekunst. Niri Sushi har et internasjonalt kokkepersonell med en kjøkkensjef som er kåret til 3. beste i Europa.

Pressemelding Oljedirektoratet: http://www.npd.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Dobler-ressursanslaget-for-Barentshavet/